НАЧАЛО ЗА НАС КОНТАКТИ РЕКЛАМА ПОМОЩ

 

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА PISMO.BG
Настоящите ОБЩИ УСЛУВИЯ уреждат правата и задълженията на потребителите при ползване на интернет сайта http://www.pismo.bg.

"ПОТРЕБИТЕЛ" по смисъла на тези условия е всяко лице, ползващо услугите, предоставяни от интернет сайта http://www.pismo.bg.
"ОПЕРАТОР" по смисъла на тези условия е самият сайт http://www.pismo.bg, както и неговите собственици.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите Условия по време на регистрацията си за ползване на услугите на ОПЕРАТОРА и е длъжен да спазва написаното в тях при ползване на тези услуги.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

ОПЕРАТОРЪТ предлага услугите си "as-is" и не носи отговорност по отношение на надеждното им функциониране, техните допълнителни екстри, условията за достъп до тях, осигуряването на помощ и др.

ОПЕРАТОРЪТ може да променя вида и броя на предлаганите услуги без предварително предизвестие.

ОПЕРАТОРЪТ има право по своя преценка да спре или ограничи достъпа на определени потребители до услугите си, както и да спре нацяло предлагането им, като предварително изпрати 15 дневно известие за това.

ОПЕРАТОРЪТ има право да предприема каквито мерки смята за необходими в случай на доказано нарушение в използването от даден ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на ОПЕРАТОРА.

ОПЕРАТОРЪТ няма право да споделя лична информация за потребителите на услугите му, освен в случаите, когато това се изисква от закона.

ОПЕРАТОРЪТ има право да поставя на сайта си реклами и други промоционални съобщения, като потребителят НЕ се задължава по никакъв начин да ги гледа, чете или отваря.

ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за щети и вреди възникнали заради невъзможност да се използват част или всички, предоставяни от него услуги в следствие на технически проблеми и/или аварии.

Непосещаваните пощенски кутии ще бъдат спирани по преценка на ОПЕРАТОРА, като преди това бъде изпратено предизвестие, ако това е възможно.

ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури, доколкото е в неговите възможности, сигурното и безопасно използване на услугите си и сигурност и защита на данните на потребителите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да подпомогне това като не споделя своите данни на трети лица - парола, потребителско име и др.

ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на електронните съобщения, които се изпращат чрез услугите му. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на ОПЕРАТОРА по позволен или непозволен според Общите условия начин.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ забрави/загуби своята парола за достъп до услугите на ОПЕРАТОРА, може да получи нова на алтернативния електронен адрес, който е въвел собственоръчно при настройките на профила си при ОПЕРАТОРА. В случай, че такъв не е въведен, акаунтът на ПОТРЕБИТЕЛЯ става непотребен и може да му бъде възстановен само по преценка на ОПЕРАТОРА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда при регистрацията си за ползване на услугите на ОПЕРАТОРА доброволно своите имена, потребителско име и парола, с които да бъде идентифициран в системата. ОПЕРАТОРЪТ събира с диагностична и статистическа цел данни за използването на системата от потребителите и за нейното цялостно функциониране.

За целите на рекламата, ОПЕРАТОРЪТ може по своя преценка да предоставя обобщена информация, която не може да е свързана с конкретен ПОТРЕБИТЕЛ.

ОПЕРАТОРЪТ има право да изпраща по своя преценка промоционални и други писма, свързани с услугите му до своите потребители.

ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на сайтовете и услугите извън домейна "pismo.bg".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на ОПЕРАТОРА, спайзвайки настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на ОПЕРАТОРА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своите данни по всяко време, включително своята парола, като за целта използва опцията "Настройки".

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи нова парола в случай, че забрави/изгуби текущата си, като новата парола ще му бъде изпратена на въведения от него алтернативен електринонен е-мейл. В случай, че такъв не е въведен, акаунтът на потребителя става неизползваем и може да бъде възстановен САМО по преценка на ОПЕРАТОРА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати използването на услугите на ОПЕРАТОРА по всяко време, без предизвестие. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да му бъде изтрит акаунта при ОПЕРАТОРА, той трябва да се свърже с ОПЕРАТОРА, по начините, описани на сайта на ОПЕРАТОРА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за своите действия. Всякакви опити за придобиване на неоторизиран достъп до чужда пощенска кутия на друг ПОТРЕБИТЕЛ или услуга на ОПЕРАТОРА, всеки опит за спиране или прекъсване работата на ОПЕРАТОРА се наказва спрямо действащото в страната законодателство и със спиране на услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да НЕ разпространява спам, вируси, троянски коне, детска порнография, нелегален софтуер, музика и филми, както и други забранени от закона материали. Нарушителите ще бъдат предадени на опълномощените органи и ще им бъдат спрени акаунтите.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да НЕ пречи с действията си на предлаганите от ОПЕРАТОРА услуги и на използването им от други ПОТРЕБИТЕЛИ. Всяко такова нарушение ще доведе до спиране на акаунта на потребителя и предаването му на опълномощение органи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да изпраща реклами на трети потребители.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва настоящите Общи условия.

Тъй като предлаганите на сайта на ОПЕРАТОРА услуги са безплатни, те на практика са анонимни. В следствие на това са възможни най-различни злоупотреби от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услугите и опити за нанасяне на вреди на трети лица. ОПЕРАТОРЪТ не може да бъде държан отговорен за действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си. Той обаче може да бъде уведомяван за такива злоупотреби, за да вземе съответните мерки за тяхното предотвратяване. ОПЕРАТОРЪТ тълкува по свое усмотрение дадени действия за "злоупотреби" и взема мерки по своя преценка за отстраняването им. Пример за "злоупотреба" е да изпращате повече от 100 писма на ден (предполагаем СПАМ) или да изпращате едно писмо на над 20 потребителя (отново СПАМ или реклама).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия са задължителни и за ОПЕРАТОРА и за ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват за спазването им в момента на регистриране за ползване на услугите на ОПЕРАТОРА.

Общите условия могат да бъдат променяни без предизвестие, като за актуални се считат тези, които са публикувани на сайта на ОПЕРАТОРА.

По всички, неуредени в настоящите Общи условия въпроси, се прилага законодателството на Република България.

Copyright (c) 2008-2024 PISMO.BG.   Общи условия  Карта на сайта